Vodní páry, voda a led v atmosféře,  zpět na http://zmeny-klima.ic.cz/


atmosfera-cirkulace.jpg
atmosfera-cirkulace.jpg
atmosfera-teplota-tlak.jpg
atmosfera-teplota-tlak.jpg
fazovy-diagram-vody.jpg
fazovy-diagram-vody.jpg
fazovy-diagram-vody-vyrez.jpg
fazovy-diagram-vody-vyrez.jpg
nasycene-pary-3km.jpg
nasycene-pary-3km.jpg
teplota-vyska-vyzarovani-vzduchu.jpg
teplota-vyska-vyzarovani-vzduchu.jpg
teplota-vzduchu-vyzarovani-vyska.jpg
teplota-vzduchu-vyzarovani-vyska.jpg
tlak-hustota-teplota-vyska-vzduchu.jpg
tlak-hustota-teplota-vyska-vzduchu.jpg
tlak-nasyc-par-teplota.jpg
tlak-nasyc-par-teplota.jpg
tlak-vzduchu-a-vyska-km.jpg
tlak-vzduchu-a-vyska-km.jpg

Grafy ukazují , že PRŮMĚRNĚ ve výšce 2 000- 2 500 m je teplota kolem nuly nebo nižší. Výskyt vodní páry nad touto hranicí je samozřejmě možný, jde o průměr. Pára se ve větší výšce kondenzuje, lépe řečeno jsou tam malinké krystalky ledu, tlak nasycených vodních par pak v rovnováze s ledem je velmi nízký - několik hPa a méně.  Uvádí se, že koncentrace CO2 s výškou nijak podstatně neklesá asi do 100 km ! Ve velkých výškách nad 110 km je vyšší teplota, která pak směřuje až k 2 000 °C, tlak nad 110 km je nepatrný ( každých 5,5 km klesá na polovinu). Do 110 km je teplota pořád nižší, než při zemi, tedy skleníkový efekt vrací teplo vyzařované jako infračervené záření k Zemi.
http://zmeny-klima.ic.cz/teplota-zeme-za1000-160000let-a-slunecni-zareni/atmosfera-teplota-zavislost-na-vysce.html

Nad 110 km tedy existuje opačný vliv CO2, proti skleníkovému efektu, když nahoře je tepleji. Faktický důsledek toho je mizivý, nad 110 km není prakticky žádný vzduch . Odhad tlaku e 110 km je 110/5 = 20. Pak 0,5^20 = asi 1/1 000 000 pozemského tlaku 10^5 Pa, tedy asi 0,1 Pa.
Vodní pára - nad 2,5 km formálně neexistuje je tam led nebo voda- velmi jemné kapka ( led) padají velmi pomalu dolů, protože mají relativně velký povrch Fodpor= C*S*1/2*hustota*v2  .    Zdá se to divné, ale je to tak, vznikem kapiček nebo ledu se objem odpařené páry asi 1000x zmenší. Jinak by bylo stále zataženo, nad mořem jistě, tam se voda odpařuje stále v závislosti na teplotě  a ta se moc nemění.

Takže s vodní párou jako se skleníkovým plynem můžeme počítat jen do reálné výšky mraků. A mraky jsou místní. Zvýšení teploty vede k nárůstu vodních par, křivka nasycených par roste strmě - podle grafu tlak-nasyc-par-teplota.jpg . Vodní pára tedy při zvýšení teploty působí kumulativně- vede k dalšímu nárůstu teplot skleníkovým efektem. Ochlazení vede k dalšímu ochlazení., množství vodních par dramaticky klesá. Klesá i množství CO2 - pohlcuje se více v oceánech. Rovnováha dýchání - fotosyntéza je v podstatě ochlazením i oteplením zachována - jen se časem ustálí na nové úrovni- s větší teplotou větší fotosyntéza i dýchání ( snad- oceány žádají chladnou vodu pro základní řetězec řasy-krill- další život v moři).
Vodní pára tedy globální klima nestabilizuje, naopak rovnováha je velmi vratká a CO2 labilitu ještě posiluje.
Vodní pára VYROVNÁVÁ MÍSTNÍ ROZDÍLY TEPLOT A ROZDÍLY MEZI DNEM A NOCÍ. TEPLO VZNIKLÉ KONDENZACÍ VODY SE ROZTPYLUJE V ATMOSFÉŘE, KTERÁ JE V DOLNÍ TORPOSFÉŘE DOBŘE PROMÍCHANÁ.
CELKOVÝ VLIV VODNÍCH PAR NA PŘENOS TEPLA NENÍ PODSTATNÝ.  Ze Země se při 15°C vyzařuje 390 W/m2, výparu odpovídá 78 W/m2. Nejspodstatnější část tohoto výkonu 78 W/m2 týká skupenského tepla výparného- povrch se lokálně ochlazuje, celkem Země + atmosféra získává zpět skupenské teplo kondenzační. Takže je to jakýsi cyklus podobný Papinovu hrnci, jen vítr odfoukne déšťové mraky kus dál.