Trysková oblaka

Různá regionální podnebí na Zemi jsou řízena prouděním vzduchu a do jisté míry i cirkulací oceánů. Oba procesy jsou poháněny slunečním teplem. Ohniska proudění vzduchu (vpravo) dosahujív troposféře výšky několika kilometrů

(str. 74). Nejhlubší z nich, zvané Hadleyho ohnisko, stoupá na rovníku a dopravuje teplý vzduch na sever a na jih. Zároveň se blízko při povrchu vrací k rovníku chladnější vzduch. Až do středních zeměpisných šířek postupuje proudění v rámci dolního Ferrelova ohniska.

Nad ním, ve výšce5-10 km, kde se netřou o zemský povrch, se nacházejí tryskové proudy. Ty vytvářejí řadu neustále se posouvajících vln kolem oblastí nízkého a vysokého tlaku. V polárním ohnisku chladný vzduch klesá, rozprostírá se a shora je vytěsňován teplejším vzduchem.

Tropický a polární vzduch se setkávají na polární frontě. Když teplý vzduch vystoupí nad chladnější vzduch, aby vytvořil frontu, vlhkost v něm obsažená kondenzuje a vytváří oblačnost, z níž prudce prší. Tento charakteristický systém nízkého tlaku často zasahuje Velkou Británii od Atlantiku.

Poloha tryskových proudů je důležitá pro stanovení, zda déšť spadne na Islandu, nebo v Londýně