Závislost teploty a ppm CO2

Lokální maxima přírůstků emisí CO2 odpovídají nárůstu teplot např. 1998, 2005, 2010. Jinak řečeno  nárůst ppm CO2 a nárůst odchylky teplot jsou v korelaci. Nevidím tvrzení klimaskeptiků ( V. Kremlík), že teplota v předstihu způsobuje uvolňování  CO2 - v geologické minulosti údajně až o stovky let. Proč tomu bylo v minulosti a nyní ne? Odpověď je jednoduchá, v minulosti nebylo takto přesné měření a odchylky jsou na obě strany podle zvoleného období, někdy předbíhá teplota, někdy ppm CO2. Záleží jaké období se zvolí. Celkově korelace ppm CO2 a teplot ve vrtu Vostok je vysoká  Hlavním zdrojem přírůstku ppm CO2 je spalování paliv, od počátku průmyslové revoluce se uvolnilo asi 375 miliard tun CO2. Rok 2011 se uvolnilo přes 8 miliard tun C ( asi 30 miliard tun CO2), z toho asi polovina zůstává v atmosféře, asi 3 mld. tun C z toho se pohltí fotosyntézou a asi 2 mld. tun pohltí oceány. Oceány tedy stále ještě CO2 pohlcují, ne uvolňují. Množství CO2 se zvyšuje v ovzduší i v oceánu, kde roste kyselost. Původcem zvýšení CO2 v atmosféře je v podstatné míře spalování fosilních paliv.

Zdroj grafu http://gnosis9.net/img2/wmo-graf-02.png  a NCDC/NESDIS/NOAA, http://www.giss.nasa.gov/research/news/20120119/616907main1_gisstemp_2011_graph_lrg%5b1%5d-670.jpg