Teploty Země za  30 let, 1 000 let, 2 000 let, 20 000 let, 160 000 let, 400 000 let

Sluneční záření (solární konstatnta) od 1611-2001. Teplota v atmosféře v závislosti na výšce v km

dole pod obrázky je komentář, ale je to spíše na diskuzi, než na závěry.
zpět na
http://zmeny-klima.ic.cz/


atmosfera-teplota-zavislost-na-vysce.jpg
atmosfera-teplota-zavislost-na-vysce.jpg
co2-teplota-160klet.png
co2-teplota-160klet.png
CO2-teplota-400000let.jpg
CO2-teplota-400000let.jpg
graf-teploty-zeme-za-1000let.jpg
graf-teploty-zeme-za-1000let.jpg
slunecni-zareni-od-16111.gif
slunecni-zareni-od-16111.gif
telota.za-1000-let-barros.jpg
telota.za-1000-let-barros.jpg
teplota za 20000 let.jpg
teplota za 20000 let.jpg
teplota za 2000let.png
teplota za 2000let.png
teplota-vostok-400000let.gif
teplota-vostok-400000let.gif
teploty-troposfery-1979-2008.png
teploty-troposfery-1979-2008.png
teploty-troposfery-1979-2008-trend.png
teploty-troposfery-1979-2008-trend.png

Sluneční aktivita a teploty Země:
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007010011 ruský akademik Chabibullo Abdusamatov ( v nesouhlase s míněním většiny klimatologů): spějeme kvůli Slunci k ochlazení, v letech 2012 až 2015 pomalé snižování teplot. Pozvolný pokles množství sluneční energie - očekává se, že nejnižší úrovně dosáhne kolem roku 2040 - nevyhnutelně povede k velkému ochlazení mezi lety 2055 až 2060. Mrazivé sevření potrvá asi pět dekád. Teprve počátkem 22. století začnou teploty opět stoupat. Tímto cyklickým kolísáním o cca 1 až 2 stupně Celsia se klimatický systém vyznačuje už 7,5 tisíce let.
Komentář: grafy teplot za posledních 1000 let, 2000 let, 20 000 let, 160 000 let a 400 000 let jsem dal na
* Graf za 1 000 let neukazuje pro severní polokouli ani nijak valně často diskutované minimum malé doby ledové v 17. stol.
a má nejnižší teploty těsně po roku 1500, což je nečekané. Také druhý graf za 1000 let podle klimatologa ICCP Barrose má podobný průběh s dlouhým chladným obdobím asi 1830- 1914.  Od 15.-18. stol. byly ale značné výkyvy teplot a to i dočasně nahoru (teplota srovnatelná s 1940-41) , jak ukazuje dobře graf za 20 000 let.

*Graf teploty za 20 000 let periodu 7,5 tisíc let moc nevykazuje. Je to graf semilogaritmický a ukazuje dobře oteplení s "Vikingy v Grónsku kolem r. 900"
*Graf CO2 ( souběžně s teplotou) za 160 000 let, tak má formálně asi 20 maxim, takže vyjde jakási průměrná perioda 8 000 let.
Teplotní graf za 160 000 let, tak výrazná maxima nemá, asi 9 kolísání s periodou kolem 7-8 tisíc let lze najít v období před 33 000- 100 000 roky. Výrazných maxim je během 160 000 let asi 10.
*Sluneční konstanta je od konce 30. let 20. století , tedy asi 70 let, vysoká ( trvale nad 1365,5 W/m2) , je nejvyšší od roku 1611, kde tento graf začíná. Sluneční zářeni kolísá od roku 1611 ( 1363.5 W/m2 až 1366.7 W/m2). Tento graf ukazuje minimum odpovídají malé době ledové, asi 50 let kolem 1650-1700. Asi od 1945 podle grafu je konstanta zhruba na 1366 W/m2, kolísá 1365,5-1366,7 W/m2 - to je asi o 2,7 promile. Teplota však trvale roste prakticky od 60-70. let.

 

Poznámka k názoru na gnosis9.net v diskuzi, že teplý vzduch ohřátý skleníkovým efektem nemůže stoupat vzhůru, protože tam je teplota ( a hustota vzduchu) nižší. Do 10 km klesá teplota vzduchu asi na - 55°C.( minus 55 °C). Můj názor - teplý vzduch nahoru ani stoupat nemusí, je teplejší a tedy předá teplo chladnějšímu vzduchu nad ním, tedy se sám ochladí, čímž se teplo skleníkového efektu atmosféře stejně předá. Atmosféra jako celek není možná teplejší, než části pevniny ( pouště, asfalt, plechové střechy budov..), ale je většinou teplejší, než voda oceánu, který tvoří 2/3 povrchu. Teplo se tedy přenese přes oceánské proudění a vodu na pevniny jako globální oteplení.

Poznámky :

teplota za 20000 let.jpg tento graf má  pokles asi 13 000 let př.n.l., kdy měl spadnout asteroid do oblasti dnešního Chicaga a Velkých jezer- pak došlo k ochlazení.

teploty-troposfery-1979-2008-trend.png - tento graf ukazuje  diskutovanou teplotu troposféry, která se otepluje méně, než povrch Země. Do grafu teploty-troposfery-1979-2008.png jsem vložil trend oscilující křivky, který zjevně roste. Nemám k dispozici data, jen graf, takže regresní přímku jsem vložil starým zůsobem, kdy plocha nad regresní přímkou  ( oranžová ) a plocha ( modrá) pod ní mají PŘIBLIŽNĚ stejnou plochu v součtu.

http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=1973321
teplota za 1000 let
http://img89.imageshack.us/img89/5658/2000yeartemperaturecompqs8.png
Teplota za 2000 let
http://i.lidovky.cz/pes/08/032/pnesd/WAG21d5b9_graf1.jpg

http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_HIO/kapitoly/mezinardohodyazavazky/Globalproblemy.htm  -

teplota za 20 000 let
http://proatom.luksoft.cz/grafika/co2-teplota-160klet.png
teplota za 160 000 let
http://www.blisty.cz/art/33501.html
teplota za 400 000 let
http://www.coyoteblog.com/photos/uncategorized/irradiance.gif
Graf sluneční konstanty za 1611-2001