Doby ledové a sluneční činnost : Grafy jsou z knihy J. Houghton- Globální oteplování, Academia, 1998.

Sluneční konstanta je asi 1366 W/m2, na 1 m2 plochy Země to dá asi 240W/m2- plocha koule je 4*3,14*r2  čili 4x větší, než plocha průřezu ( kruhu). Uvedený graf sluneční činnosti je v blízkosti pólu a je udán v MJ/m2 za den. Kolísání je obrovské 2,2-2,4 MJ/m2 za den, čili 9% ( nebo 8,3% podle základu). Z grafu je dobře vidět pokles ledu nynyí ( v grafu až nahoře a asi před 120 000 roky, kdy bylo maximum ledu a vzápětí po několika milionech let absolutní minimum. Čili změny jsou velké, rychlé a jsme v době, kdy doba ledová nastane brzo. A kdy to bude, to nevíme. Dobře je vidět zásadní vliv dráhy Země, odchylek precese zemské osy. Viz Milankovičovy cykly.