Graf závislosti teploty, methanu a CO2 za 160 000 let. Proti vlivu CO2 se obvykle argumentuje tím, že změna teploty předchází změny CO2, které jsou prý jejím důsledkem.V tomto grafu ze stanice Vostok lze najít období asi před  80 000- 70 000 roky ( za červenou čárou) , kdy teplota roste a CO2 klesá. Domnívám se, že

vliv zde  měl nárůst CH4. A hned vedle  70-60 000 let - teplota roste, CO2 klesá, methan slabě klesá.