Puda, degradace a obnova  zpět na http://zmeny-klima.ic.cz/

/ dole pod čarou je doprovodný text/


puda01.jpg
puda01.jpg
puda02.jpg
puda02.jpg
puda03.jpg
puda03.jpg
puda04.jpg
puda04.jpg
puda05.jpg
puda05.jpg
puda-eroze-spras.jpg
puda-eroze-spras.jpg
puda-obnova.jpg
puda-obnova.jpg
puda-prerie.jpg
puda-prerie.jpg
puda-regenerovana.jpg
puda-regenerovana.jpg

Mapa světa s degradací půd a možnostmi obnovy podle National Geographic česko, 9/2008.
Seriál fotografií v tomto časopise začíná malebným snímkem (puda-obnova.jpg) z povodí Coon Creek ve Wisconsinu, USA, které v roce 1933 zpustošila eroze. Dnes je výkladní skříní posečených luk, pásů kukuřice a lesů, je přímo ukázkou péče o půdu. Další obrázek (puda-eroze-sparas.jpg) jsou strmé sprašové svahy vysoké desítky metrů, které se sesouvají na okraji terasových políček a padají do roklí. Vykácení lesů a zavedení zemědělství ( realizace myšlenek Velkého Vůdce Maa) na křehkých nánosech vyvolalo jednu z největších erozí na světě. Čínská vláda nyní nechává vysadit miliony stromků, které vždy znovu uschnou. Další snímek ( puda-prerie.jpg) z Kansasu ukazuje původní panenskou neoranou prérijní trávu ( některé výhonky až do výšky dospělého muže)- proti oranému poli tento pozemek má více ornice a zadrží více vláhy. Další obrázek ukazuje schodišťová rýžová pole v Číně, terasovité hliněné hráze zadržují vodu, rýžová sláma se nechává shnít a zajišťuje živiny. Další obrázek ( puda04.jpg a puda-regenerovana.jpg) je z Nigeru, kde v 70. a 80. letech pod záštitou OSN asi 10 000 žen vysázelo miliony stromů. Kořeny zadržují vláhu a brání erozi, na kdysi neúrodné půdě se pěstuje proso. Dole na obrázku (puda-regenerovana.jpg) - suchá zem s Sýrii ( srážky jen 23 cm/rok !), stěží stačí pro pěstování odolného ječmene. Když nedozraje, slouží jako krmivo pro ovce a kozy.
Už v roce 1991 lidstvo znehodnotilo 20 milionů km2 půdy ( plocha USA+ Kanady). Do roku 2030 se bude muset vypěstovat o 30% víc obilnin, než dnes, mělo by být 8,3 miliardy lidí.
Obrázek puda01.jpg je celosvětová mapa půd. Vlevo průřez půdy v Amazonii- asi 20 cm ornice a asi 30-150 tun obsahu uhlíku na hektar do hloubky 1m, ale asi 2 m ornice a 150-500 tun uhlíku/ha na 1 m v Amazonii tam, kde dříve byla civilizace ( před 2 500-500 lety).
Obrázek puda02.jpg je prérijní tráva s kořeny až do 3 m.Kořeny vyživují mikroorganizmy, které zvyšují úrodnost. Půl hektaru kořenů váží jako školní autobus. Jiný obrázek ukazuje půdu na kukuřičné farmě v Iowě, USA, kde hospodaření způsobilo ztrátu 30 cm vrstvy půdy erozí.
Obrázek puda03.jpg jsou zavlažovaná pole v Coloradu v Grand Valley. Vzlínají soli,musí se ještě více zavlažovat.
Obrázek puda05.jpg- moderní výkonné stroje zatěžují a zhutňují půdu, poškozují žížaly a činnost mikroorganizmů, které spoluutváří provzdušnělý humus, který zadržuje živiny. Půda přestává zadržovat vodu a živiny. Musí se více zavlažovat, což živiny dále vyplavuje. A více hnojit.
Degradace půd probíhá i u nás- už konce 60. let proběhlo vymírání půdní fauny na jižní Moravě- pokles chvostoskoků asi 35-50 krát, druhová rozmanitost klesla z 28-34 druhů na 4-5 druhy.

Časopis Nature nazval "černou revolucí" to, co znamená jednoduchými prostředky vytvořenou úrodnou půdu v chudém oblouku jihovýchodní Asie až po Afriku. Tato terra preta se začíná tvořit pomocí dřevěného uhlí vzniklého spálením rostlin a odpadu při nízkých teplotách. To způsobí exponenciální růst mikrobiální populace, což ovlivňuje podzemní systém, která je pro úrodnost zásadní. Dřevěné uhlí zadržuje živiny. Jindy lze spálit suchý hnůj a ve vykopané jamce se uchytí termiti, kteří nadělají cestičky. Zde zasazený strom neuschne. Zemědělství produkuje více než 1/8 skleníkových plynů ( CO2, CH4, N2O) produkovaných člověkem. Systém terra preta vrací uhlík do půdy, což má kompenzovat množství uvolňovaného CO2 při orbě. A snad prý i vyrovnat spalování fosilních paliv. Vypadá to takřka nemožně, ale pokud počítám takto regenerovaných uvedených 20 milionů km2 znehodnocené celosvětové půdy, to je 2 miliardy ha, pak při vázání 300 kg uhlíku na ha to bude 600 miliard tun uhlíku. Roční emise CO2 představují kolem 8 gigatun = 8 miliard tun přepočteno na uhlík.