Průtoky a hladina Vltavy ( včetně odhadů a přepočtů podle hladiny na mostu v Drážďanech. Nejistý je rok 1118,výška je přepočtena z loktů. Profil břehů a nivelace se k dnešku měnila.)
rok Vltava hladina cm Praha max.průtok     Drážďany
   
1 108,6
   rok  m3/ s     max.průtok m3 
1118
1845 1 009,6   1629 2 542   1501 4 985
1832 939,1   1655 3 810   1629 3 332
1805 921,8   1675 2 546   1655 4 757
1784 894,6   1682 2 512   1675 3 337
1655 684,9   1712 2 914   1712 3 750
1501 842,6   1762 2 466   1736 3 617
1570 815,4   1768 2 096 3.7.1768 1747 3 244
1799 814,2   1771 2 103   1750 4 232
1830 811,7   1781 2 338   1804 3 100
1595 715,2   1784 4 420   1807 3 199
1821 707,7   1785 2 302   1845 4 557
      1799 2 638   1862 3 824
    1804 2 335   1872 3 223
    1807 2 424   1876 3 149
    1813 2 209   1890 3 971
      1815 2 337   1940 3 245
      1845 4 500   1957 2 920
      1890 3 970   1981 2 400
      1954 2 920 14.8.2002 2002 5 440
      2002 5 900      
      2006 1 480      
      2013 3 205

4.6.2013

 

Historická data  jsou z knihy Jiří Svoboda, Zdeněk Vašků, Václav    Cílek: Velká kniha o klimatu zemí koruny české,  , 599 stran, nakladatelství Regia
http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm

Uvádí odlišně rok 2002 M.Chuchle max. průtok 5160 m3/s. Během roků1781-1785 byly tři velké povodně.

 

 

Po velkých povodních 1781, 1784, 1785 kdy bylo několik deštivých lét za sebou a neúroda a hladomor. V Novohradských horách pak došlo k rozšíření pastvin a kácení lesů ve vyšších polohách.

Během 103 let 1712-1815 bylo 12 povodní přes 2 000 m3/s. Horské lesy byly káceny i pro potřeby výroby skla v 17.-19.století. Rok 1870 přinesl s sebou takovou kůrovcovou katastrofu, že všechny poměry na Šumavě se rázem změnily.

http://www.osel.cz/_img/img1276754620.gif

 

 

http://slon.fsv.cvut.cz/~pavla/crady-priklady/html/img176.png

 


 

http://m.blisty.cz/files/2013/06/06/povoden1.gif

Kdyby Vltavská kaskáda  ( objem celkem přes 1,5 km3) byla včas vypuštěna asi na 1/3, tedy předem vypuštěno např. 560 milionů m3, stačilo by to při povodí Vltavy 28 000 km2  pojmout všechny srážky z jednodenního celoplošného deště 20 mm.

Ani krajina  Novohradských hor s řekou Černou a horní Vltava a Malše s velkým podílem zdravého lesa, menším podílem orné půdy a  dnes mnohde opuštěnou, byla schopna roku 2002 vsáknout asi 85 -108 mm srážek.  V cestě vody stály čtyři přehrady- Lipno, vyrovnávací nádrž Vyšší Brod, přehrada Soběnov na řece Černé ( která praskla a způsobila povodňovou vlnu do Malše), a vodárenská přehrada Římov na Malši, sypaná hráz, která byla na kritické hranici přetečení, vypouštěla nejvyšší možné maximum a nezabránila vytopení Č. Budějovic včetně náměstí.

 

http://voda.chmi.cz/pov02/2etapa/hlavni_zprava/kap3.pdf  grafy podle  tabulky