Rozpustnost CO2 ve vodě
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?limit_od=297&hledat=&obor= 
tabulka
http://fyzweb.cz/odpovedna/img/rozpustnost_co2.gif 

Tabulka 1
Závislost není lineární, je tedy odlišná od Henryho zákona, začátek tabulky pro teploty do 35°C.  Oxid uhličitý se nejen fyzikálně pohlcuje ve vodě, ale také s ní chemicky reaguje.

Graf 1 podle tabulky 1
Parciální tlak CO2 při 394 ppm je na hony vzdálen nejnižší hodnotě tabulky pro 5 kPa. Zjednodušeně 5 kPa odpovídá asi (5/101)*100 =4,95%, a 0,039434% CO2 odpovídá asi  0,03943 kPa , čili 39,43 Pa. To je zcela mimo tabulku.
Tabulka 1 000 000 x molární zlomek v kapalné fázi je odvozená pro 394 ppm CO2 a  450 ppm CO2 lineární aproximací. Viíme , že graf při 15°C má při 10 kPa asi 2x vyšší hodnotu, než při 5 kPa.
t[°C] p[39,4Pa] p[46Pa]
 0 0,53 0,62
 5 0,44 0,52
 10 0,38 0,44
 15 0,32 0,38
 20 0,28 0,32
 25 0,24 0,29
 30 0,21 0,25
 35 0,19 0,22
 Tabulka 2 , kde hodnoty jsou 1 000 000 krát molární zlomek CO2 v kapalné fázi.

Graf 2 podle tabulky 2 vzniklé aproximací Tabulky 1 pro nižší parciální tlaky.

vyvoj-ppm-CO2-2000-2011zdroj: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/globalview/images/gvco2_lg_movie.gif