Změny teploty působením CO2


co2-od-kambria.jpg
co2-od-kambria.jpg
dvojnasobek-co2.jpg
dvojnasobek-co2.jpg
narust-otepleni-s-konc-co2.jpg
narust-otepleni-s-konc-co2.jpg
narust-pusobeni-co2.jpg
narust-pusobeni-co2.jpg
pohlcovani-1-400-ppm CO2.jpg
pohlcovani-1-400-ppm CO2.jpg
pohlcovani-380-1500-pm-co2.jpg
pohlcovani-380-1500-pm-co2.jpg
pokles -ucinnosti-CO2.jpg
pokles -ucinnosti-CO2.jpg
teploty 1979-2008.png
teploty 1979-2008.png
vliv-co2-od-kambria.jpg
vliv-co2-od-kambria.jpg
vostok-400000-let.jpg
vostok-400000-let.jpg
zmena-teloty-dvojnasobek-co2.jpg
zmena-teloty-dvojnasobek-co2.jpg

1. CO2 od kambria.jpg - tento graf ukazuje množství CO2 v atmosféře během geologických epoch od kambria 540 mil. let do terciéru 5,3 mil. let.
Je to podle tabulky Kutílek, M: Racionálně o globálním oteplení, Dokořán 2008, str. 154 a 155. Dále tam píše, že pan James Lovelock se cítí povolán a z takovýchto dat ( nejspíš v kombinaci s daty nové doby) odvodil, že za 100 milionů let dosáhne CO2 koncentrace 150 ppm a skončí pozemský život. Pokud sledujeme trend pouze tohoto grafu, tak CO2 klesne  prakticky k nule ještě před začátkem letopočtu. Následující graf podle vrtu Vostok ukazuje kolísání CO2 a teplot za 400 000 let.
2.
vostok-400000-let.jpg Průběh teplot a koncentrace CO2 během 400 000 let podle vrtu Vostok ( zdroj :http://www.stavebnictvi3000.cz/obr/clanky/2005-11-66-1.jpg)
3.
narust-otepleni-s-konc-co2.jpg Nárůst oteplení a koncentrací CO2. Graf je vytvořen tak, že k předchozí hodnotě se přičítá nárůst, neboť graf vyjadřuje pokles nárůstu, ale pořád vyjadřuje nárůst, jen účinnost nárůstu klesá, celkové působení CO2 roste nepochybně kumulativně. Červený sloupeček vlevo do 200 ppm je skutečný účinek při 420 ppm. Na grafu je to "mechanicky " sečteno, data nejsou na osel.cz k dispozici, jen graf. Tento můj graf je jiným zpracováním  grafu pokles-účinnosti-CO2 ( poslední obrázek vpravo), který pochází z
http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=11450&img=1236058440.jpg, kde se ukazuje, jak účinnost pohlcování CO2 klesá s rostoucí koncentrací, zvýšení ppm CO2 už prý zvýšení účinku prakticky nepřinese.  Graf z osel.cz začíná na úsměvných 20 ppm CO2 ( čili to odpovídá 20 molekulám CO2 z 1 000 000 ), to jsou podmínky asi na jiné planetě, Marsu? Možná ani tam ne. Takže začátek grafu s 20 ppm je celkem o ničem. Kromě toho podle osel.cz je to graf logaritmický, což jistě není ( má charakter grafu exponenciálního se záporným exponentem, řekl bych)- logaritmický graf je konvexní a rostoucí. Logaritmický charakter má můj graf
narust-otepleni-s-konc-co2.jpg, který roste.
zmena-teloty-dvojnasobek-co2.jpg - graf změna teploty při dvojnásobku CO2 ukazuje  základní problém CO2 podle počítačových modelů. Při nulovém množství CO2 by byla země o 3°C chladnější, při dvojnásobku CO2 ( asi 760 ppm), by se Země oteplila o +2°C. Tento graf má charakter konvexní a rostoucí křivky, stejně jako graf, který jsem  vytvořil za pomoci hodnot grafu z osel.cz, který se snaží ukázat, že další zvyšování CO2 nemá celkem vliv. Na jejich grafu jsou vidět známé hrátky zvané "manipulace s osou X". Hodnoty 20 ppm, 40 ppm, které nemají žádný rozumný význam na Zemi jsou vidět krásně a v místech, o kterých se jedná  380 ppm a větší, je měřítko osy X tak malé, že není vidět nic.
Připomínám, že KLIMATOLOG Flannely Tim: Měníme podnebí, Dokořán , 2007 uvádí: Na konci poslední doby ledové se teplota zvýšil CO2 o 100 ppm a teplota o +5°C. V roce 2005 tým Oxfordu využil volného času 90 000 PC po celém světě- průměrný výsledek při zdvojnásobení ppm CO2 byl + 3,4°C, výsledky od + 1,9°C do 11,2°C. Takže když uvažujeme nárůst +2°C při zdvojnásobení CO2, tak je to v podstatě nejnižší odhad.
4. Z odkazu :
http://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing jsem vytvořil dva grafy, které odpovídají patrně údajům IPCC.
  
pohlcovani-380-1500-pm-co2.jpg,  kde je nárůst pohlcování IČ CO2 ve W/m2 v rozmezí 380- 1500 ppm CO2
  
pohlcovani-1-400-ppm CO2.jpg kde je nárůst pohlcování IČ CO2 z 1 ppm na 380 ppm.