Mraky, dlouhovlnné záření  a kosmické záření- vliv na klima.
http://joannenova.com.au/2011/02/the-oceans-clouds-and-cosmic-rays-drive-the-climate-not-co2/
Tato stránka obsahuje dolní grafy a údaje svědčící pro vliv dlouhovlnného záření a mraků na klima. Obecně můj názor: