Teploty pleistocÚnu a pliocÚnu asi za 5 milion¨ let podle usazenin a izotopu 18O