Dokumnet  Ladislav Metelka, Radim Tolasz : Klimatické změny: fakta bez mýtů ukazuje, že laicky kritizované modely klimatu jsou úspěšné. Zahrnují mimo jiné vliv nárůstu skleníkových plynů, vli stratosférických vulkánů a především vli antropogenní. Shoda modelů s pozorováním od 60. let je dobrá. Dá se říci, že nárůst teplot od 60 let nastává i přes to, že přirozené vlivy spíše klesají. Nechápu moc , které přírodní vlivy sráží teplotu dolů, mohu si myslet, že dlouhodobé oceánské proudy PDO., které až znovu udeří sečtou se s vlivy člověka atd. Pozorování vykazuje periody 10-11 let sluneční aktivity, modely ( vyhlazené) méně. To není chyba, protože sluneční 11 leté cykly se vrátí a celkový vliv na klima dlouhodobě je tedy malý.

http://www.czp.cuni.cz/knihovna/publikace/klimaticke-zmeny-web.pdf

Chápu, že vytvořit model klimatu je složité. Když už se vytvoří, tak je to duševní dílo a není nikoho povinnost  strkat laikům pod nos výchozí  údaje.

Srovnáme  obrázky

prirodni-vlivy-na-klima

klima-vliv-antropogenni


V dnešní době vědci podrobně studují problém možných nevratných změn klimatu. K nim často mohou vést procesy, při kterých se uplatní tzv. pozitivní zpětná vazba. Mohou se totiž od určité fáze vyvíjet prakticky samy, bez vlivu člověka, a vývoj přitom může být i poměrně rychlý. Dobrým příkladem je odtávání mořského ledu v severních polárních oblastech. Kry na povrchu oceánu odrážejí velkou část  slunečního záření. Pokud ale odtají, sluneční paprsky budou dopadat do tmavší vody, která jich bude většinu absorbovat, a teplota moře tak poroste. Teplejší voda bude však přispívat k odtávání dalšího ledu. Navíc ledová pokrývka brání toku tepla z oceánu do atmosféry, který bez ní bude větší, takže dál poroste teplota vzduchu. Podle některých propočtů by tak mohly být severní polární oblasti na konci 21. století koncem léta prakticky bez ledové pokrývky. Polární oblast bez ledu pak významně ovlivní klima také v dalších částech planety.