Výroba nejvíce nebezpečných freonů CHC ( typu CCl2F2) klesá v období 1986-2006 asi z 1 100 000 tun/rok na 50 000 tun/rok, čili asi na na 4-5%, výroba méně nebezpečných HCFC mírně roste asi na 50 000 tun/rok. Radikální pokles nastal do roku1996.

Žádný protokol by znamenal  2050/1980 asi 10x větší  poškození ozonu, Montreal 1987 asi 3x-4x, Londýnský dodatek 2050/2000 asi stejné poškození ( 1x), asi 3 000 ppb ozonu poškozeno,Kodaňský dodatek 1992 a Pekingský dodatek 1999- pokles 2000/2050 asi na  polovinu ( 0,5x).


Moldan: Podmaněná planeta, 2009, str. 190

Moldan: Podmaněná planeta, 2009, str. 191