Odhady ekonomického vývoje do 2100 se velmi podstatně liší i u zdrojů, které předpokládají radikální pokles díky nedostatku ropy a zemního plynu a zvyšování jejich cen.
Srovnání hodnot odhadů pro rok 2100 pro průmyslovou výrobu na obyvatele se na společné škále u následujících grafů liší třikrát.
Výchozí rok 1900 má hodnotu Industrial Output per capita u obou grafů pod 0,05 a rok 2100 má u odkazu Guardianu hodnotu pod 0,05. Kdežto odkaz z oilprice.com má pro rok 2100 hodnotu nejméně 0,15.
Závěr : oba grafy se podstatně liší, jeden nebo druhý je chybný. Hodnověrnost grafů, které se hodnotami liší 3x je malá.
Graf  ( pravá část Grafu 2) Population je v zásadním rozporu s daty uváděnými ve Wikipedii jako odhad, to zpochybňuje veškeré grafy, které předvídají kolaps kapitalismu vzhledem k vývoji populace. Je to heslo Wikipedie Světová populace, kde čeština v názvu mi  asi brání udělat zde v tomto Webu funkční odkaz.
Graf z Wikipedie heslo Světová populace. Střední hodnoty ( žlutě) stagnují a blíží se 10 miliardám roku 2100, žádný radikální pokles ( zeleně) 2100/2050 na úroveň roku 2000 , což je zhruba 6 miliard lidí.

  Graf 1.

Vývoj populace podle roků  (v milionech) podle Wikipedie heslo Světová populace
1500 1600 1700 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2008 2050 2150
458 580 682 791 978 1,262 1,65 2,521 5,978 6,707 8,909 9,746
 


Graf 2.
Jestliže tabulka Wikipedie  nepředpokládá pokles populace ani k 2150, musí tito lidé z něčeho žít. A pokles výroby potravin na obyvatele do 2100 dle https://oilprice.com/images/tinymce/James%207/AE3069.png ukazuje pokles nejméně na polovinu hodnot z roku 1900. S polovinou potravin na osobu proti roku 1900 se přežít nedá, čili graf vypovídá cosi nereálného. Kniha Limity růstu  http://bookzz.org/book/1179070/a6980d splnila očekávání  : a) zaujala a prodává se b) v budoucnosti to nebude jednoduché.

Levý graf (na Graf 2)  má zdroj : http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2014/9/1/1409550981865/3b3c6ee1-64dc-4a63-b164-339e77c1d458-236x420.jpeg
Pravý graf má zdroj : http://www.esf.edu/efb/hall/2009-05Hall0327.pdf, Figure 7. Zde chybí popis osy Y, což ze souvislostí bude  společné měřítko s hodnotami  0,0-1,0 ( v podstatě tedy 0% až 100% nárůstu / poklesu dané veličiny).
Pravý graf má odkaz též na https://oilprice.com/images/tinymce/James%207/AE3069.png

 Reakce na diskuzi na euroekonom.cz, nick green  z 13.09.2014 08:10:26 http://euroekonom.cz/diskuse-globalni-oteplovani.php
píše :"Rozdiel medzi oboma grafmi je v čiare "Industrial per capita" a to v pravej časti grafu. Je spôsobený tým, že Hall na rozdiel od Turnera prepočítal priemyselnú výrobu na reálne ceny, čo je v ekonomicke praxi bežné.Nominálne a reálne ceny sa líšia."
Komentář:  Graf 2, Levá část podle Guardian a pravý podle oilprice.com se neliší  jen v pravé části,  liší v obou částech, protože používají jiné jednotky, závislost nominální a reálné ceny kolísá v průběhu let. Protože časový průběh grafu nominálních a reálných cen neznáme a navíc je u třeba potravin různý jak u průmyslové výroby, nemůžeme řící ani to, že vyjadřují konkrétně shodný pokles. Grafy jsou prostě různé, oba nějak vyjadřují předpokládaný pokles průmyslové výroby a výroby potravin na člověka ( v nominálních a reálných cenách dle greena).   Nominální a reálné ceny se liší, třeba u potravin podle FAO http://gnosis9.net/snimky/home_graph_3.jpg    jsou reálné ceny nyní nižší až o 1/4 než nominální.
1) Námitka:  problémy s potravinami a ropou byly v minulosti v době, kdy cenové indexy ( jak nominální, tak reélné ceny)  BYLY NEJVYŠÍ. 
2) Nechápu proč kapitalismus má krachovat, když reálné ceny ( pravá část Graf 2) a nominální ceny ( levá část Grafu 2) směřují DRAMATICKY DOLŮ. To by znamenalo, že jsou reálně dosptupnější. Nic moc krach.
3) Chápu, že velké problémy budou, když výroba průmyslová a výroba potravin na jednoho obyvatele poklesne  na úroveň pod úroveň roku 1900, což je u levé části u průmyslové výroby na obyvatele a u pravého grafu u potravin. Myslím tím množství výroby ne cenu. Člověk nemůže žít s polovičním množstvím potravin na obyvatele, než roku 1900. Pravý graf však tento pokles má.
4)Zbývá jedná rozumná možnost : grafy vyjadřují množství výroby průmyslové nebo potravin na člověka, ale je to vpodstatě násobeno nominální nebo reálnou cenou toho výrobku na kus nebo kg potravin. Je-li vribek nebo potravina nedostatková, cena poroste. Takže vývoj grafu, kde jde o proukci potravin na osobu v reálných cenách je ovlivněn množstvím a cenou. Co vyjadřuje pokles této hodnoty, to snad ví autoři grafu. Znovu sděluji, že graf bez popisu os a jasného vyjádření o jaké se jedná hodnoty je lajdácký.

Diskuze : 1) Pokud Graf 2 vyjadřuje ceny zvláště reálné, tak dostupnost výrobků a potravin bude lepší, než nyní a nebude kolaps.
               2) Pokud Graf 2 v pravé části vyjadřuje množství potravin na obyvatele, tak s poloviční dávkou na obyvatele nepřežijí ani ti, jejichž množství má klesnout  údajně na 6 miliard.
               3) Pokud Graf 2 vyjadřuje množství potravin a výrobků na obyvatele v reálných cenách, tak při předpoládaném poklesu výroby naroste reálná cena, a to pokles grafu zpomalí.

Index potravin na obyvatele v pravém grafu nahoře dokonce křižuje graf průmyslové výroby na obyvatele, což levý graf nedělá. Grafy jsou prostě různé už tím, že nepoužívají stejné jednotky ( dle greena jeden nominální a druhý reálné ceny). Reálné ceny řeší v podstatě dostupnost potravin nebo průmyslových výrobků na obyvatele.
Závěr  2 : Grafy nejsou shodné, vyjadřují různým způsobem předpokládaný pokles průmyslové výroby, výroby potravin založené na kolapsu těžby a trhu ropy, což má vést k poklesu počtu obyvatel až k 6 miliardám roku 2100. Zcela evidentně jde o nejnižší prognozu odhad počtu obyvatel roku 2100, což ukazuje horní Graf 1 z Wikipedie. Kolaps těžby ropy vychází hlavně z letitého tvrzení, že nejsou ( zhruba od 60.let) objevována nová velká ložiska těžby ropy. Situace se změnila - potenciálně největší ložisko ropy je v Bolivii a obecně těžba ropy ( zemního plynu) z břidlic roste a má velké zásoby.  Je drahá a ekologicky riziková, ale je možná i ekonomicky, koeficient EROI je na hranici efektivnosti, který je zatím roven  číslu 5.  Gelogické zásoby ropy jsou 10x vyšší, než současně těžitelné.
http://zmeny-klima.ic.cz/Paliva-a-EROI/index.htm   a  http://zmeny-klima.ic.cz/potraviny-a-energetika/energetika-a-potraviny.html    a  Energetika do roku 2030 bez emisí ?