Změny teploty působením CO2
zpět na http://zmeny-klima.ic.cz/
 


dvojnasobek-co2.jpg
dvojnasobek-co2.jpg
narust-teploty-dvojnasobek-co2.jpg
narust-teploty-dvojnasobek-co2.jpg
narust-teploty-s-co2-podle-wiki.jpg
narust-teploty-s-co2-podle-wiki.jpg
pokles -ucinnosti-CO2.jpg
pokles -ucinnosti-CO2.jpg
pokles-co2.jpg
pokles-co2.jpg
trend-200ppp-820ppm-co2.jpg
trend-200ppp-820ppm-co2.jpg

Diskuze je ke grafu http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=11450&img=1236058440.jpg , který se snaží argumentovat, že nárůst koncentrace CO2 prakticky nezvýší celkové pohlcování IČ a tedy nemá smysl řešit emise CO2.
Komentář: Nenašel jsem výchozí zdroj k uvedenému grafu, který při silném zvětšení obrázku ukáže, že hodnoty změny kolem 360 ppm CO2 jsou prakticky identické, i když kus dál graf skokem zase klesá.
1.Trend křivky grafu trend-200ppm-820ppm-co2.jpg je exponenciální křivka se záporným exponentem. Není to tedy logaritmická křivka, což článek uvádí. Rovnice této křivky je v grafu, kolísání vstupních hodnot ukazuje na dosti schématické provedení grafu, ale trend křivky to vyhladí dobře.
2. Graf narust-teploty-dvojnasobek-co2.jpg - ukazuje skutečný kumulativní nárůst teploty vlivem CO2. Zelená čárkovaná čára v grafu ukazuje koncentrace kolem  520 ppm, které podle tohoto grafu vedou k nárůstu o 0,15 °C, což je kolísání, které podle Stefan-Boltzmannova zákona přísluší slunečnímu cyklu  11 let s výkyvy solární konstanty 1365- 1368 W/m2. Nárůst CO2 na 760 ppm ( tedy dvojnásobek dnešních 380 ppm) odpovídá 0,24 °C . Přitom tento graf v článku  na osel.cz slouží k demonstraci toho, že dalším zvyšováním CO2 se prakticky teplota nezvýší.
3. Panel IPCC uvádí pro zdvojnásobení ppm CO2 přírůstek asi + 2°C ( 1,9°C až asi +11 °C, průměrně kolem +3°C, vypočetlo roku 2005 90 000 počítačů na celém světě pod vedením Oxfordu). Graf dvojnásobek-co2.jpg ukazuje jednoduchý závěr IPCC - bez CO2 by bylo o 3 stupně Celsia chladněji, při dvojnásobku CO2 bude o + 2°C tepleji.
3. Graf
narust-teploty-s-co2-podle-wiki.jpg je výpočet a graf z něj podle Wikipedie http://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing a podle vzorce DF [W/m2]= 5,35* ln ( aktuální konc. CO2 v ppm/výchozí konc. CO2 v ppm). Pohlcený výkon DF se přepočte na nárůst teploty podle Stefan-Boltzmannova zákona. P [W/m2] = 0,000 000 056* T^4. Jako základ se bere záření z povrchu P= teplota se bere T= 27