Černý uhlík

Black carbon není žádná novinka, počítá s ní už IPCC 2007, black carbon souvisí s množstvím emisí spalováním z fosilních paliv i z přírodního původu. Jinak řečeno černý uhlík působil na klima vždy, i tehdy, když to nebylo přesně pojmenováno a vyčísleno. dnešní vyčíslení má mnoho nejistot. Vliv černho uhlíku na albedo a sníh podle  IPPC 2007 je 0,1 W/m2, zřejmě se myslí jako průměr na celý povrch, ve sněhových oblastech na horských ledovcích  je účinek černého uhlíku asi 10x větší až k 1 W/m2. Emise CO2 z fosilních paliv  rostou, ale v posledních destiletích se uplatňují odlučovače a katalyzátory vyspělých zemí. V Číně vzrostly emise černého uhlíku v letech 2000-2006 na dvojnásobek.

http://www.nature.com/ngeo/journal/v1/n4/full/ngeo156.html

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrd.50171/pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_carbon

Black carbon má účinky otelování (pohlcování radiace), v kapalné fázi mraků má účinky ochlazovací,  ve smíšené fázi oteplovací , v ledové otelpovací nebo ochlazovací, prostě mnoho nejistot.Odhady sazí je celosvětově v průměru přímé radiační působení se liší od zprávy IPCC je odhad + 0,34  (W / m 2 ) ± 0,25, [ 50 ]  s účinky na sníh  a albedo podle IPCC 2007 0,44 ± 0,35 W/m2. Novější odhad - V. Ramanathan a G. Carmichael z 0,9 W / m 2 . [ 51 ]
Přibližně 20% černého uhlíku je uvolněno z hořících biopaliv, 40% z fosilních paliv, a 40% z otevřeného spalování biomasy, podle Ramanathan. [ 35 ]

black carbon

Odhady nárůstu teplot při různých opatřeních snižujících CH4,  black carbon a CO2.

black carbon temperature

Tabulka 1: Odhady Black Carbon radiačního působení, podle Effect (podle wikipedie).

ZdrojPřímý účinekSemi-Direct Effect [ 53 ]Dirty Mraky Effect [ 54 ]Snow / Ice Albedo EffectCelkový
IPCC (2007) [ 55 ]0,34 ± 0,25--0,1 ± 0,10,44 ± 0,35
Jacobson (2001, 2004, a 2006)0,55 [ 56 ]-0,03 [ 57 ]0,06 [ 58 ]0,64 [ 59 ]
Hansen (2001, 2002, 2003, 2005, a 2007)0,2 až 0,6 [ 60 ]0,3 ± 0,3 [ 61 ]0,1 ± 0,05 [ 62 ]0,2 ± 0,1 [ 63 ]

0,8 ± 0,4 (2001) 
1,0 ± 0,5 (2002) 
»0,7 ± 0,2 (2003) 
0,8 (2005) [ 64 ]

Hansen & Nazarenko (2004) [ 65 ]---~ 0,3 celosvětově


1.0 arktický [ 66 ]

-
Ramanathan (2007) [ 67 ]0.9--0,1 až 0,31,0 až 1,2

Table 2: Estimated Climate Forcings (W/m2)

ComponentIPCC (2007)[68]Hansen, et al. (2005)[69]
CO21.661.50
BC0.05-0.550.8
CH40.480.55
Tropospheric Ozone0.350.40
Halocarbons0.340.30
N2O0.160.15