IPCC 2013 úplná zpráva

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_All.pdf  úplná zpráva ( Final Draft All)
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf ze stránek http://www.climatechange2013.org/
Stažený soubor 2,377 MB shrnuje základní poznatky a lze z něj kopírovat text a tabulky. 
Radiative forcing celkem antropogenní 1750-2011

radiative-forcing-celkem-antropogenni

Radiative forcing komponenty 1750-2011

teploty-a-forcing-1850-2012

Teploty jsou v dobrém souhlase s celkovým radiative forcingem ( d) a s radiative forcingem skleníkových plynů (f) - přes 2 W/m2. Radiative forcing přírodních jevů ( e) kolísá kolem nuly.

Teploty podle IPCC 2013 a různých tam použitých zdrojů včetně modelů dopředu zvláště 1950- 2030 a 1-2012
jsou na
http://zmeny-klima.ic.cz/IPCC-2013-grafy/index-teploty.html
IPCC 2013, str 318 jsou grafy povrchových teplot + lineární trendy 1850-2012. Trendy rostou minimálně od 1910.
str. 1471 ve finální zprávě IPCC 2013 je graf 1890-2010, kde jsou vlivy slunce a vulkanismu a mořských proudů, které kolísají. Trvale roste jen antropogenní vliv asi o 0,8-0,9 °C , podstatně roste od 1970.
Na str. 267 Final Draft zprávy jsou terendy jako standardní odchylky za desetiletí El niňo , PDO a dalších proudů mimo jiné taky za dlouhé období 2001-2012. Tyto trendy činí několik setin °C a jsou většinou kladné, Těžko tedy oceánským proudům přičítat oteplování za posledních asi 130 let. Za období 1979-2012 jde o desetiny °C a jou záporné.
Str.322 ., Figure 2.14- globální povrchové teploty 1850-2012 ukazuje dobrou shodu řad Berkeley, GISS, CRUTEM. a nárůst asi 1°C za 100 let. ( Ale např, 1910-2010 dá asi +1,3°C.
Str.322 - graf Figure 2.24 - dolní troposféra se otepluje ( asi +0,3°C) a dolní stratosféra se ochlazuje asi -1,3°C za období (1960-2012).
Str. 341. graf Figure 2.31 - vodní páry za dekády 1990-2010, roste asi o +0,7 kg/m2 . Roky 1998 a 2010 byly teplé a mají vysokou hodnotu vodních par.
Str. 354 - Box 2.5, Figure 1, grafy mořských proudů ElNiňo, PDo a dalších 1880-2012. NINO po roce 2000 je v poklesu, PDO pokles . AMO růst, atd.
NINO kolísá až s dopadem 0,3°C na globální teploty.
str. 1127 - rekonstrukce solární irradinace 1750-2012, pro roce 2000 pokles.
str. 1132 -graf forcingů - aerosoly asi -1W/m2, celkem antropogenní asi +2 W/m2, samotné skleníkové plyny asi + 3W/m2,
str.1133 - Figure 8.17 ,graf pruhový Radiative Forcing W/m2 za dobu 1750-2011 uvedeny jednotlivé skleníkové plyny, aerosoly, black carbon
str.1136- Figure 8.20, graf pruhový Radiative Forcing W/m2 za dobu 1750-2011
str.1157 - vodní páry a teploty. Nárůst teploty o 1°C způsobí asi +7% nárůst vodních par. Graf vodních par na teplotě roste ale více, než lineárně.