Průměrné teploty a roční srážky ČR 1961-2013 a  1990- 2013 a  1999-2013 (za posledních 15  let). Reakce na článek V. Kremlíka
V České republice se v posledních 15 letech neotepluje,  http://osel.cz/index.php?clanek=7639..
Ano, 15 let se v ČR neotepluje. Ale nelze z toho dělat dalekosáhlé závěry. Během 54 let 1961-2013 se oteplilo podle trendu asi o 1,2°C. Srážky se zvýšily podle trendu asi z 650 mm na 710 mm/rok.
Index sucha neumím spočítat, ale zvýšení srážek poněkud kompenzuje zvýšení odparu vyšší teplotou.

http://zmeny-klima.ic.cz/IPCC-2013-grafy/teploty-antropogenni-a-prirodni-vliv-1890-2010.jpg
http://zmeny-klima.ic.cz/IPCC-2013-grafy/index-antropogeni-a-prirodni-vliv.html

http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_4_Uzemni_teploty

 

Teploty ČR za 15 let ( 1999-2013) , nepatrný pokles trendu teplot. Dlouhodobý normal teploty 1961-1990 je  N= 7,5°C.

Srážky průměr ČR 1999-2013 jsou průměrně 710 mm, to je nad dlouhodobým normalem 1961-1990  , kde N= 674 mm/rok.